Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Bolig - heldøgns omsorgsboliger

Bolig med heldøgns omsorgstjeneste er et bo- og omsorgstilbud med bemanning i umiddelbar nærhet til boligen. Boligtilbudet er å betrakte som beboers hjem. Helsetjenester tildeles etter individuelt behov. Boligen kan ikke framleies.

Hvem kan søke 

Søker som har mottatt omfattende bistand i sitt hjem, men som ikke mestrer å bo i eget hjem på grunn av omfattende tilsyns og bistandsbehov gjennom hele døgnet. 

Kriterier/vilkår

  • Bistandsbehovet er mer omfattende enn det som kan imøtekommes på forsvarlig måte i ordinær bolig.
  • Før omsorgsbolig med heldøgns bemanning innvilges, skal alternative tiltak være vurdert og/eller prøvd; så som helsehjelp i hjemmet, praktisk bistand, trygghetsalarm og korttidsopphold.

Slik søker du 

Du må fylle ut søknadskjema for helse- og omsorgstjenester, og sende dette til kommunes tildelingsenhet.

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 948 60 733
Fant du det du lette etter?