Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Bo- og servicesenter

Fjellvoll har 42 omsorgsboliger med stedlig bemanning.

Fjellvoll bo- og servicesenter

  • Adresse: Narumsvegen 412, 2847 Kolbu
  • Telefon: 611 43 500

 

Øivinn Sandvold
Leder
E-post
Telefon 918 52 950
Mobil 918 52 950