Østre Toten kommune

Lese av vannmåler

Det er tid for å lese av vannmåleren. For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling. Les mer!

Bo-og servicesenter

Enhetsleder for heldøgnstjenester

Bent Olav Engesveen er ansvarlig for Østre Toten sykehjem, Fjellvoll bo- og servicesenter, Balke bo- og servicesenter og Kapp- bo og servicesenter, dagsentre og kjøkkentjenester. 

Balke bo-og servicesenter

Fjellvoll bo- og servicesenter

  • Adresse: Narumsvegen 412, 2847 Kolbu
  • Telefon: 611 43 500
  • Avdelingsleder: Vakant

Kapp bo- og servicesenter 

  • Adresse; Mjøsvegen 533, 2849 Kapp
  • Telefon: 611 65 900
  • Konstituert avdelingsleder: Bente Karin Bjørseth