Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Tilbud innen psykisk helsetjenester og rus

Psykisk helsetjeneste for voksne gir hjelp og støtte til personer, som har en psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus. Tilbudet avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Tilbud

  • gruppetilbud
  • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
  • støtte til bedring og mestring
  • samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser
  • medisinadministrering

Slik søker du

Du kan søke selv, eller be fastlegen eller behandleren din om å hjelpe deg. 

Du søker ved å fylle ut dette elektroniske skjemaet. Dersom du av ulike årsaker ikke får fylt ut skjemaet elektronisk, ta kontakt med servicetorget eller Tildelingsenheten.

Les mer om søknadsprosessen her.

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander,  ring 113.