Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Tilbud innen psykisk helsetjenester og rus

Psykisk helsetjeneste for voksne gir hjelp og støtte til personer, som har en psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus. Tilbudet avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Tilbud

  • gruppetilbud
  • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
  • støtte til bedring og mestring
  • samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser
  • medisinadministrering

Slik søker du

Du kan søke selv, eller be fastlegen eller behandleren din om å hjelpe deg. 

Du søker ved å bruke søknadsskjema for helse og omsorgstjenester og sender det til tildelingsenheten. 

Les mer om søknadsprosessen her.

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander,  ring 113.