Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Støttekontakt

Hva er en støttekontakt?

  • En støttekontakt er en som bidrar til en meningsfylt fritid for andre.
  • En som kan hjelpe til med deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter.
  • En som kan bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre.
  • En som kan bidra til å inkludere personer i frivillige lag og organisasjoner.

Hvem kan få støttekontakt?

Barn, unge og voksne som på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller sosiale problemer trenger følge til fritidsaktiviteter eller deltakelse i samfunnslivet.

Kriterier/vilkår 

  • Personer som har store problemer med å fungere sosialt. Det tildeles timer pr. mnd etter individuell vurdering.
  • Ordningen innvilges ikke på grunn av avlastningsbehov hos pårørende, til praktisk bistand eller til helsehjelp.
  • Støttekontakt gis som hovedregel ikke til barn under 10 år og personer som bor i institusjon, i bemannede omsorgsboliger eller har innvilget 1:1-bemanning.

Organisering av tilbudet:

  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon/lag/forening.
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe.
  • Individuell støttekontakt (en til en).

Slik søker du

Du må fylle ut søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

Les mer om søknadsprosessen her.

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.