Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Rask Psykisk Helsehjelp i Østre Toten

Tilbudet passer for deg som bor i Østre Toten kommune, er over 16 år og som sliter med psykiske helseplager som:

  • Psykiske belastninger som følge av koronavirusutbruddet 
  • Lett/moderat depresjon/nedstemthet
  • Lett/moderat angst/bekymringer
  • Stress og livsbelastninger
  • Søvnplager

Tilbudet passer ikke dersom du har behov for akutt helsehjelp eller har alvorlig psykisk lidelse.

Målet med Rask Psykisk Helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, forebygge langtidssykefravær fra utdanning eller arbeidsliv, og å redusere opplevde livsbelastninger over tid.

Rask Psykisk Helsehjelp tilbyr

  • Veiledet selvhjelp
  • Kurs
  • Individuelle terapisamtaler

Rask Psykisk Helsehjelp er basert på kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske helseplager.

Tilbudet er gratis. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Kontakt

Du kan komme i kontakt med oss på flere måter.

Bruk gjerne vårt kontaktskjema.

E-post: rph@ostre-toten.kommune.no

Send navn og telefonnummer, stikkord for aktuelle tema du ønsker hjelp med. Vi kontakter deg og lager avtale (ikke send sensitive opplysninger på e-post).

Telefon:
904 70 321

Vi har telefontid tirsdag, onsdag og torsdag fra klokka 09.00 - 15.00.

Besøksadresse:
Midlertidig besøksadresse er rådhuset, Rådhusgata 20, 2850 Lena.

Postadresse:
Østre Toten kommune, Rask Psykisk Helsehjelp/Helse og Friskliv, Postboks 24, 2851 Lena.