Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Rask Psykisk Helsehjelp i Østre Toten

Tilbudet passer for deg som bor i Østre Toten kommune, er over 16 år og som sliter med psykiske helseplager som:

  • Psykiske belastninger som følge av koronavirusutbruddet 
  • Lett/moderat depresjon/nedstemthet
  • Lett/moderat angst/bekymringer
  • Stress og livsbelastninger
  • Søvnplager

Tilbudet passer ikke dersom du har behov for akutt helsehjelp eller har alvorlig psykisk lidelse.

Målet med Rask Psykisk Helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, forebygge langtidssykefravær fra utdanning eller arbeidsliv, og å redusere opplevde livsbelastninger over tid.

Rask Psykisk Helsehjelp tilbyr

  • Veiledet selvhjelp
  • Kurs
  • Individuelle terapisamtaler

Rask Psykisk Helsehjelp er basert på kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske helseplager.

Tilbudet er gratis. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Kontakt

Etter dataangrepet kommunen ble utsatt for natt til lørdag 9. januar, nås vi nå kun på telefon.

Telefon:
904 70 321

Vi har telefontid tirsdag, onsdag og torsdag fra klokka 10.00 - 12.00.

Besøksadresse:
Midlertidig besøksadresse er Mjøsvegen 553, 2849 Kapp.

Postadresse:
Østre Toten kommune, Rask Psykisk Helsehjelp/Helse og Friskliv, Postboks 24, 2851 Lena.