Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Om Rus- og psykiatritjenesten

Rus- og psykiatritjenesten består av

  • ambulante tjenester
  • mestringsteam 
  • to bemannede boliger

Det er i alt 36 ansatte i ulike stillinger og med ulik grunnutdannelse. De fleste har videreutdannelse i rus og psykiatri. Dette skaper et variert og tverrfaglig samarbeid, som gir et faglig godt tilbud.

Tilbud 

Vi tilbyr blant annet hjemmebesøk, aktiviteter, samarbeid med andre instanser, medisinutlevering og grupper.

Vi jobber ut fra vedtak, som betyr at alle vi har kontakt med har søkt om hjelp til kommunens tildelingsenhet og beskrevet hva de trenger hjelp med. Dette gir et målrettet samarbeid med brukeren.

Vårt fokus i samarbeidet er bedring, mestring og individuell vekst.

Laila Hansen Nedrud
Faglig enhetsleder
E-post
Telefon 61 14 17 90
Mobil 979 51 462
Fant du det du lette etter?