Østre Toten kommune

Lese av vannmåler

Det er tid for å lese av vannmåleren. For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling. Les mer!

Om Rus- og psykiatritjenesten

Rus- og psykiatritjenesten består av

  • ambulante tjenester
  • mestringsteam 
  • to bemannede boliger

Det er i alt 36 ansatte i ulike stillinger og med ulik grunnutdannelse. De fleste har videreutdannelse i rus og psykiatri. Dette skaper et variert og tverrfaglig samarbeid, som gir et faglig godt tilbud.

Tilbud 

Vi tilbyr blant annet hjemmebesøk, aktiviteter, samarbeid med andre instanser, medisinutlevering og grupper.

Vi jobber ut fra vedtak, som betyr at alle vi har kontakt med har søkt om hjelp til kommunens tildelingsenhet og beskrevet hva de trenger hjelp med. Dette gir et målrettet samarbeid med brukeren.

Vårt fokus i samarbeidet er bedring, mestring og individuell vekst.

Laila Hansen
Faglig enhetsleder
E-post
Telefon 61 14 17 90
Mobil 979 51 462