Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Om Rus- og psykiatritjenesten

Rus- og psykiatritjenesten består av

  • ambulante tjenester
  • mestringsteam 
  • to bemannede boliger

Det er i alt 36 ansatte i ulike stillinger og med ulik grunnutdannelse. De fleste har videreutdannelse i rus og psykiatri. Dette skaper et variert og tverrfaglig samarbeid, som gir et faglig godt tilbud.

Tilbud 

Vi tilbyr blant annet hjemmebesøk, aktiviteter, samarbeid med andre instanser, medisinutlevering og grupper.

Vi jobber ut fra vedtak, som betyr at alle vi har kontakt med har søkt om hjelp til kommunens tildelingsenhet og beskrevet hva de trenger hjelp med. Dette gir et målrettet samarbeid med brukeren.

Vårt fokus i samarbeidet er bedring, mestring og individuell vekst.

Laila Hansen
Faglig enhetsleder
E-post
Telefon 979 51 462
Mobil 979 51 462