Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Elektronisk IP i SamPro

Østre Toten kommune benytter en elektronisk og webbasert løsning for individuell plan som heter SamPro.

 

Programmet er en webbasert og alle deltakere vil ha tilgang til planen fra sin egen PC. Dette gjelder også bruker/pårørende. De ulike deltakerne vil ha tilgang til samme oppdaterte informasjon, slik at planen kan bli et levende verktøy.

Det er sikker innloggingsløsning, slik at ikke andre enn de som er med i gruppa rundt brukeren har tilgang til planen.

Trykk her for innlogging for elektronisk IP.