Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Nytt helse- og omsorgssenter

Østre Toten kommune er i ferd med å bygge nytt helse- og omsorgssenter, som skal hete Labo.

Labo skal ha 111 plasser. Her blir det kortids-, demens- og geriatriplasser. I tillegg skal senteret inneholde:

 • dagsenter
 • kommunens hjemmetjenester 
 • rus- og psykitriatjenesten
 • fysio- og ergoterapitjenesten
 • hjelpemiddellager
 • kaféteria
 • frivillighet
 • kjøkken

Status og framdrift

Byggeprosjektet går som planlagt med hensyn til framdrift. Økonomien er innenfor vedtatte rammer. Totalt budsjett er 622 millioner kroner. Kommunes lånebehov er 323,7 millioner kroner.

I henhold til kommunale retningslinjer er det satt av fem millioner til utsmykking av Labo. Det er inngått kontrakter med flere kunstnere, noen lokale.

Kommende milepæler

 • I løpet av desember 2018 vil tak og vegger være på plass.
 • Kommunen overtar ferdig bygg i oktober 2019 fra entreprenør Backe Oppland AS
 • Innflytting i løpet av første halvår 2020

Tidligere milepæler

På denne siden vil vi oppdatere prosjektet med ulike milepæler:

 • 17. november 2017: Kontrakt med Backe Oppland AS blir signert.
 • April 2016: Arkitektkonkurransen ble avsluttet. Vinneren ble arkitektfirmaet Arkitema/ELN architects AS. 
 • Vedtak i kommunestyret 7. desember 2016:
  • Forprosjektet for det nye helse- og omsorgssenteret vedtas. Det søkes om tilskudd fra husbanken i 2016 for 111 sykehjemsplasser samt dagsenterplasser. Byggekomiteen (formannskapet) blir forelagt saker som rokker ved forutsetningene med hensyn til løsninger og kostnader i den videre planleggingen. 
  • Investeringsrammen på totalt 622,4 millioner kroner innarbeides i kommunens budsjett/økonomiplan basert på følgende finansiering:
   • Momskompensasjon 103,0 millioner kroner
   • Tilskudd fra husbanken 195,7 millioner kroner
   • Låneopptak 323,7 millioner kroner
  • Økte årlige kostnader fra 2020 på til sammen 19,45 millioner kroner innarbeides i kommunens budsjetter/handlingsplan fra 2018
Bjørn Henrik Eng
Leder
E-post
Telefon 995 13 306
Mobil 995 13 306
Kjartan Tosterud
Rådgiver
E-post
Telefon 979 89 029
Mobil 979 89 029