Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Forutsetningen er at de kan være arbeidsledere for sine hjelpere. Søker må ha egeninnsikt og ressurser til aktivt liv, i og utenfor boligen. Søker må kunne definere sine egne behov, samt lære opp og veilede assistenten i hvordan hjelpen bør gis. Bruker må kunne sette opp og følge arbeidsplaner etter å ha fått opplæring i dette. Tjenester som faller inn under ordningen er hjemmesykepleie, praktisk bistand og støttekontakt. Omfanget av tjenesten bestemmes ut fra hva kommunen ville ytt av tjenester gjennom de ordinære omsorgstjenester. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelpere, hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.

Hvem kan søke 

  • Brukere med omfattende og sammensatte tjenestebehov
  • Brukere som er i stand til å ta arbeidslederrollen, evt.  nærstående på vegne av bruker
  • Brukere som har egeninnsikt og som har ressurser til aktivt liv i og utenfor boligen.
  • Familier til barn med funksjonsnedsettelser.

Slik søker du 

Du må fylle ut søknadskjema for helse- og omsorgstjenester, og sende dette til kommunes tildelingsenhet. 

 

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 948 60 733
Fant du det du lette etter?