Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Botilbud i tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester har en rekke ulike bo- og avlastningstilbud, rettet mot ulike brukergrupper med behov for assistanse og oppfølging i hverdagen.

Avdelinger

Fossen avlastningsbolig, Skreia

 • Målgruppe: Avlastning fortrinnvis for barn opp til 18 år
 • Avdelingsleder: Gunn Marit Gran 
 • Telefon: 414 27 919 (vakttelefon) og  976 73 761 (avdelingsleder)
 • Adresse: Fossenvegen 1, 2848 Skreia

Hegge

 • Avdelingsleder: Hanne Berit Bjerke 
 • Telefon: 61 16 89 48 (vaktrom), 916 64 561 (vakt.tlf), 414 78  305 (mob.avd.leder)  
 • Adresse: Hegge 13 , 2850 Lena

Kvam

 • Målgruppe: Eldre funksjonshemmede
 • Avdelingsleder: Mediha Jakupovic 
 • Telefon: 61 16 90 66 (vaktrom), 901 94 768 (vakt.tlf) 912 44 598 (mob.avd.leder)
 • Adresse: Faukaldmoen 39, 2849 Kapp

Nerbo

 • Avdelingsleder: 
 • Telefon:  61 16 86 49 (vaktrom), 907 83 285 (vakt.tlf), 936 27 653 (mob.avd.leder)
 • Adresse: Vågevegen 7, 2850 Lena

Meieritunet

 • Målgruppe: Funksjonshemmede
 • Avdelingsleder: Morten Wiklund
 • Telefon: 61 14 15 81 (vaktrom), 913 44 645 (vakt.tlf), 61 14 15 82 (kontor.avd.leder), 412 55 197 (mob.avd.leder)
 • Adresse:Meieritunet 17 , 2850 Lena

Tovold

 • Målgruppe: Barn- og ungdomsbolig
 • Avdelingsleder: Gyrid Løkken Roaldsøy
 • Telefon: 468 05 835 (vakt.tlf), 412 29 876  (mob.avd.leder)
 • Adresse: Rekstadgutua 5, 2850 Lena

Vestbygda

 • Målgruppe: Funksjonshemmede
 • Avdelingsleder: Hanne Berit Bjerke 
 • Telefon: 61 14 17 91 (vaktrom), 414 78 305 (mob.avd.leder)
 • Adresse; Linnerudvegen 9 , 2850 Lena 

Skreien 

 • Avdelingsleder: Morten Wiklund 
 • Telefon: 469 17 895 (vakt.tlf), 412 55 197 (mob.avd.leder)

Hagan 

 • Avdelingsleder: Gunn Marit Gran 
 • Telefon: 905 04 886 (vakt.tlf), 976 73 761  (mob.avd.leder)