Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Smittevern

I henhold til lovverket er kommunen pålagt å sørge for at alle som bor, eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter og behandling med hensyn til smittsomme sykdommer.

Kommunen skal også:

  • Skaffe seg oversikt over arten og omfanget av de smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen.
  • Drive opplysning om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om forebygging.
  • Sørge for at individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk.
  • Sørge for at andre tiltak etter denne smittevernloven eller kommunehelsetjenesteloven blir satt i verk.

Kommunelegen i Østre Toten innehar også funksjonen som smittevernlege.

Rebecca Setsaas
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 952 89 535
Mobil 952 89 535
Fant du det du lette etter?