Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Smittevern

I henhold til lovverket er kommunen pålagt å sørge for at alle som bor, eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter og behandling med hensyn til smittsomme sykdommer.

Kommunen skal også:

  • Skaffe seg oversikt over arten og omfanget av de smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen.
  • Drive opplysning om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om forebygging.
  • Sørge for at individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk.
  • Sørge for at andre tiltak etter denne smittevernloven eller kommunehelsetjenesteloven blir satt i verk.

Kommunelegen i Østre Toten innehar også funksjonen som smittevernlege.

Rebecca Setsaas
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 952 89 535
Mobil 952 89 535