Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Søke om kommunale helse- og omsorgstjenester

Et felles søknadsskjema

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Østre Toten kommune.

Slik søker du:

Du må fylle ut dette skjemaet søknadskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 865 kB). Dersom du ikke har mulighet til å printe ut skjemaet, ta kontakt med innbyggertorget eller Tildelingsenheten.

Hva skjer videre?

Vi vil kartlegge din situasjon og innhente nødvendige opplysninger i samarbeid med deg. Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Vår målsetning er 

  • Sikre søker en tverrfaglig, rettferdig og individuell vurdering av alle typer kommunale helse- og omsorgstjenester.
  • Tildele tjenester i tråd med BEON-prinsippet. Rett hjelp til rett tid på rett sted, i riktig omfang, for å bygge opp om den enkeltes egne ressurser og mestringsevne til å møte dagliglivets utfordringer, både i og utenfor hjemmet.
  • Brukere skal få bo lengst mulig i eget hjem.
  • Utføre tjenester med god kvalitet.
  • Brukerne skal få svar på søknader i henhold til Forvaltningsloven regler. 

Klage

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Les mer om klage på helse- og omsorgstjenester her. 

Lover 

Adresse

Østre Toten kommune

Tildelingsenheten

Postboks 24, 2850 Lena 

Kontakt

Telefon: 61 14 15 00

E-post: tildelingskontor@ostre-toten.kommune.no

MERK: Vi fraråder å sende taushetsbelagte opplysninger eller personopplysninger som har behov for konfidensialitet på e-post. Informasjon som sendes på e-post kan bli plukket opp og lest av uvedkommende.