Østre Toten kommune

Lese av vannmåler

Det er tid for å lese av vannmåleren. For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling. Les mer!

Søke om kommunale helse- og omsorgstjenester

Et felles søknadsskjema

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Østre Toten kommune.

Slik søker du:

  1. Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til som passer best for deg.
  2. Skjemaet sendes til kommunens tildelingsenhet. 

Hva skjer videre?

Vi vil kartlegge din situasjon og innhente nødvendige opplysninger i samarbeid med deg. Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Vår målsetning er 

  • Sikre søker en tverrfaglig, rettferdig og individuell vurdering av alle typer kommunale helse- og omsorgstjenester.
  • Tildele tjenester i tråd med BEON-prinsippet. Rett hjelp til rett tid på rett sted, i riktig omfang, for å bygge opp om den enkeltes egne ressurser og mestringsevne til å møte dagliglivets utfordringer, både i og utenfor hjemmet.
  • Brukere skal få bo lengst mulig i eget hjem.
  • Utføre tjenester med god kvalitet.
  • Brukerne skal få svar på søknader i henhold til Forvaltningsloven regler. 

Klage

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Les mer om klage på helse- og omsorgstjenester her. 

Lover 

Adresse

Østre Toten kommune

Tildelingsenheten

Postboks 24, 2850 Lena 

Kontakt

Telefon: 61 14 15 00

E-post: tildelingskontor@ostre-toten.kommune.no

MERK: Vi fraråder å sende taushetsbelagte opplysninger eller personopplysninger som har behov for konfidensialitet på e-post. Informasjon som sendes på e-post kan bli plukket opp og lest av uvedkommende.