Østre Toten kommune

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Slik søker du 

Søk hjemmesykepleie ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva kan du få bistand til?

  • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingsenheten som behandler søknaden.

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 948 60 733

Åpningstider

Mandag til fredag

08:00 - 15:30

 

Avdelingstelefoner

Avdeling 1: 913 95 830

Avdeling 2: 950 38 863 

Avdeling 3: 913 68 612 

Avdeling 4: 977 68 927

Demensteam: 916 86 521 

Barn/palliasjon/kreft: 905 44 668 

Innsats- og rehabiliteringsteam: 958 63 198

 

Adresse

Besøksadresse

Sykehjemsvegen 26

2850 Lena