Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Slik søker du 

Du må fylle ut elektronisk elektronisk søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. Dersom du av ulike årsaker ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med Servicetorget eller Tildelingsenheten.

Hva kan du få bistand til?

  • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingsenheten som behandler søknaden.

Åpningstider

Mandag til fredag

08:00 - 15:30

 

Kontaktinformasjon på dagtid (hverdager):

Pasientkoordinatorer:

Maren Taraldrud: 902 75 912

Tove Maria Gundersen: 461 85 916

Anne Grete Rindal: 910 03 376

Anne Mette Sveum: 469 58 719

 

Vakttelefoner utenfor åpningstider

  • VAKTTELEFON 913 95 830 - Mestrings- og oppfølgingsteam 1 (Kapp/Lena)
  • VAKTTELEFON 950 38 863 - Mestrings- og oppfølgingsteam 2 (Skreia/Lena)
  • VAKTTELEFON 977 68 928 - Mestrings- og oppfølgingsteam 3 (Kolbu/Lena)