Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Friskliv Østre Toten

Friskliv Østre Toten er kommunens Frisklivssentral. På Frisklivssentralen kan de som ønsker det få hjelp til å komme i gang med livsstilsendring innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, søvn og lettere psykiske plager. Vi tilbyr individuell veiledning, ulike kurs og faste treningsgrupper.

Tilbudet starter og avsluttes med en helsesamtale.

Vi er en forebyggende helsetjeneste som jobber etter helsedirektoratets anbefalinger og deres veileder for frisklivssentraler.

Formålet med Frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom blant de som bor og oppholder seg i kommunen. 

Kontakt oss

Du kan ta direkte kontakt med oss på Frisklivssentralen. Vi tar også imot henvisninger fra lege, annet helsepersonell eller NAV.

Frisklivssentralen
E-post
Telefon 905 41 880

Kontaktperson

Siri Hvamstad

Åpningstider

Mandag til torsdag

08:30 - 15:00

Følg oss på Facebook!

Adresse

Besøksadresse

Helse og Mestring

Kapp BSS

Mjøsvegen 553

2849 Kapp

 

Postadresse

Labo

Slettavegen 54

2851 Lena

 

Følg oss på Facebook!