Østre Toten kommune

Lese av vannmåler

Det er tid for å lese av vannmåleren. For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling. Les mer!

Røyk og snus

Hva tilbyr vi?

  • Individuell veiledning

Vi tilbyr individuell sluttveiledning etter opplegg utarbeidet av Helsedirektoratet.

Hvem kan få tilbudet?

Alle som har et ønske om å slutte å snuse eller røyke og som er motivert for dette, kan få tilbud. Du trenger ikke rekvisisjon. Ta kontakt med oss.

Hva koster det?

Slutteveiledning for røyk og snus er gratis.

For mer informasjon om snus -og røykeslutt, se Helsenorge sine nettsider.

Frisklivssentralen
E-post
Telefon 905 41 880

Kontaktperson

Siri Hvamstad

Adresse

Besøksadresse

Toten treningssenter

Silogata 1

2850 Lena

 

Postadresse

Østre Toten kommune

Frisklivssentralen

PB 24

2851 Lena