Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Motorferdsel i utmark

Folk flest ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. Det er viktig å ta vare på muligheten til naturopplevelser og avkopling i friluft. Skogen skal selvfølgelig brukes i næringsøyemed, men for at naturen i størst mulig grad skal være fri for motorstøy, har vi et regelverk som begrenser bruken av motorkjøretøy i utmark. Regelverket har også til hensikt å beskytte naturen mot andre skader. 

Søknad om dispensasjon 

Østre Toten kommune kan etter søknad gi dispensasjon til kjøring i utmark. Søknadene kan behandles administrativt for snøføre av skogbrukssjefen, og for barmarkkjøring av hovedutvalget for kultur-, bygde- og næringsutvikling.

I Østre Toten kommune er barmarkkjøring det største problemet. Kjøring med motorisert kjøretøy på stier, traktorveger og kjørespor etter skogsmaskiner er ulovlig virksomhet som er til sjenanse for mange. Reglene for kjøring på barmark er strenge. Uten søknad er det tillatt å bruke motorkjøretøy i næringsøyemed (skogsdrift), politi og i redningstjeneste.

Motorbåt

Med unntak av Mjøsa er det ikke tillatt å bruke motorbåt på innsjøer i kommunen. Det er kun på Hersjøen det er tillatt å bruke elektrisk båtmotor.

Vannskuter

Det er ikke tillatt å bruke vannskuter i noen vann i Østre Toten kommune. Det gjelder også Mjøsa. For mer informasjon se Forskrift for bruk av vannscootere i vassdrag, Østre Toten kommune, Oppland. Forskriften er hjemlet i Motorferdselloven.

Motorfedsel på snøføre 

Motorferdsel på snøføre er mindre strenge enn for barmarkkjøring. Mest mulig av nødvendig transport i utmark bør legges til snøføre. Uten søknad er det tillatt bl.a. å frakte ut ved på egen eiendom, frakt av materiell og mannskap i tråd med byggetillatelse, oppkjøring av skiløyper når det gjøres av løypeforeninger.

Fra 1.1.2017 er det vedtatt nye retningslinjer i Østre Toten kommune for motorferdsel i utmark (PDF, 376 kB). Det er blant annet satt frist for levering av søknad til barmarkkjøring kommende sesong. Før søknad leveres ta kontakt med byggesaksavdeling for om tiltaket du ønsker gjennomført er søknadspliktig. En eventuell tillatelse fra byggesaksavdeling må være på plass før eventuell tillatelse til motorferdsel kan gis. Søknad om motorferdsel må være levert kommunen senest 1.04. gjeldene år.
 
 

Nærmere regler for motorferdsel i utmark finner du på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Åse Marit Skjølås
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 468 44 731
Fant du det du lette etter?