Østre Toten kommune

Bål og bråtebrenning

Lokal brenneforskrift

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai, fram til klokka 19.00 på kvelden.

Her finner lokal brenneforskrift for Østre Toten kommune

Dersom det ikke fører til brannfare, eller alvorlige helseplager, har du lov å brenne:

 • Halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall i perioden 15. mars til 31. mai. Det skal ikke gis melding til kommunen før brenning. Rent ubehandlet trevirke kan brennes i samme periode.
 • Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.
 • Den som brenner er ansvarlig hvis brenning kommer ut av kontroll.
 • Brenning av rydningsvirke på setervoll og beite, samt brenning av floghavre, kan gjøres året rundt. Det samme gjelder nedbrenning av miljøsanerte bygninger som et ledd i brannøvelse for brannvesenet og sivilforsvaret.

Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00.

Generelt bålforbud

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Du kan grille i egen hage da den regnes som innmark og omfattes dermed ikke av forbudet.

Tips til trygg bålbrenning

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør alltid være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bruk allerede etablert bålplass, i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmatrialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være slokt.