Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Søk barnehageplass

Søknadsfrist er 1. mars. Nytt barnehageår starter 1. august. Oppstart i løpet av august, eventuelt når barnet fyller 1 år i løpet av perioden september-november Jf. Lov om barnehager.

Alle barnehagene i Østre Toten har samordnet opptak.

De som søker etter 1. mars er med i supplerende opptak, som er opptak etter hvert som plasser blir ledige i barnehagene.

Søk barnehageplass her

Når har du rett til barnehageplass? 

Barn som fyller ett år innen utgangen av august, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august året etter. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, har etter søknad rett til plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barn født etter november

Barn født etter november (for eksempel 2020) vil etter dagens regler ha rett til barnehageplass fra august 2022.

Supplerende opptak 

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til aktuelle barnehager. Det gjelder også plasser med oppstart i august som er ledige etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud.

Merete Narum
Konsulent
E-post
Telefon 918 55 237
Mobil 918 55 237