Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Søk om barnehageplass

Alle barnehagene i Østre Toten kommune er med i samordnet opptak.

Søknadsfrist ved hovedopptaket er 1. mars.

Søk barnehageplass

Når har du rett til barnehageplass? 

Barn som fyller ett år innen utgangen av august 2018, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2017, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barn født etter november 2017

Barn født etter november 2017 vil etter dagens regler ha rett til barnehageplass fra august 2019.

Supplerende opptak 

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til aktuelle barnehager. Det gjelder også plasser med oppstart i august som er ledige etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud.

Merete Narum
Konsulent
E-post
Telefon 918 55 237
Mobil 918 55 237
Fant du det du lette etter?