Østre Toten kommune

Lese av vannmåler

Det er tid for å lese av vannmåleren. For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling. Les mer!

Søk barnehageplass

Søknadsfrist er 1. mars. Nytt barnehageår starter 1. august. Oppstart i løpet av august, eventuelt når barnet fyller 1 år i løpet av perioden september-november Jf. Lov om barnehager.

Alle barnehagene i Østre Toten har samordnet opptak.

De som søker etter 1. mars er med i supplerende opptak, som er opptak etter hvert som plasser blir ledige i barnehagene.

Søk barnehageplass her

Når har du rett til barnehageplass? 

Barn som fyller ett år innen utgangen av august 2018, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2018, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barn født etter november 2018

Barn født etter november 2018 vil etter dagens regler ha rett til barnehageplass fra august 2020.

Supplerende opptak 

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til aktuelle barnehager. Det gjelder også plasser med oppstart i august som er ledige etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud.

Merete Narum
Konsulent
E-post
Telefon 918 55 237
Mobil 918 55 237