Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Redusert foreldrebetaling

Foreldrebetalingen i barnehage skal ikke utgjøre mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt før skatt. Fra 1. januar 2021 er maksprisen 3230 kroner per måned. 

Fra 1. august 2020 dersom inntekten for husholdning under 566 100 kroner, kan du søke om redusert foreldrebetaling. 

Om inntekten er under 566 100 kroner, og barnet er 2, 3, 4 eller 5 år, vil du også få 20 timer gratis plass i uken. 

Som husholdning regnes ektefelle, registrert partner og samboer. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. 

Søknad må nå (januar 2021) sendes per post, og skjema kan lastes ned her (DOCX, 43 kB). Husk å legge ved dokumentasjon på skattemelding til begge i husholdningen og dersom inntekt er endret siden skattemelding 2019 så legger man ved dokumentasjon på dette også.  

Søknaden og dokumentasjonen leveres på innbyggertorget på rådhuset, eller sendes per post til: Østre Toten kommune v/ barnehagekontoret, Merete Narum, Postboks 24, 2851 Lena.

NB!

For de av dere som har søkt etter 15. desember 2020 og ikke mottatt et vedtak fra kommunen om redusert foreldrebetaling, må søke på nytt da vi har mistet tilgang til alle våre data etter at vi natt til lørdag 9. januar har hatt et dataangrep. 

For januar måned vil alle søknader som er innsendt før 29. januar gjelde fra 01.01.2021.

Man må søke innen den 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. neste måned. 

Kontakt

Merete Narum

Telefon 918 55 237