Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Redusert foreldrebetaling

Hva er redusert foreldrebetaling?

17. april 2015 vedtok Stortinget en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Det innebærer at ingen husholdning skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt for en barnehageplass.

Hvem kan søke?

Foresatte med lav inntekt - husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 533 500 kroner kan søke om redusert pris.

Som husholdning regnes ektefelle, registrert partner og samboer. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

  • Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.
  • Du skal søke om redusert foreldrebetaling i den kommunen du er folkeregistret i.
  • Østre Toten kommune er ansvarlig for behandling av søknader både for kommunale og private barnehager.
  • Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen

Slik søker du 

Fyll ut skjema - søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Søknadsskjema med dokumentasjon sendes eller leveres til Rådhuset.

Dokumentasjon

Skattemelding skal sendes inn som dokumentasjon på inntekten. Du finner skattemeldingen ved å logge inn på altinn.no. Hvis du ikke har skattemelding må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV.

Søknadsfrist 

1. juni for hele barnehageåret. Fortløpende søknader 15. i hver måned og får virkning neste måned.

Merete Narum
Konsulent
E-post
Telefon 918 55 237
Mobil 918 55 237
Fant du det du lette etter?