Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Redusert foreldrebetaling

Foreldrebetalingen i barnehage skal ikke utgjøre mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt før skatt.

Er den totale inntekten for din husholdning under 566 100 kroner, kan du søke om redusert foreldrebetaling.

Om inntekten er under 566 100 kroner, og barnet er 2, 3, 4 eller 5 år, vil du også få 20 timer gratis plass i uken.

Slik søker du

Slik søker du redusert foreldrebetaling

Som husholdning regnes ektefelle, registrert partner og samboer. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Husk å søke innen den 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. neste måned.

Her søker du

Krav om dokumentasjon

Skattemelding skal sendes inn som dokumentasjon på inntekt. Du finner skattemeldingen på altinn.no​​​​​​​. Hvis du ikke har skattemelding må de levere annen dokumentasjon, eks. lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV.

Merete Narum
Konsulent
E-post
Telefon 918 55 237
Mobil 918 55 237