Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Redusert foreldrebetaling

Hva er redusert foreldrebetaling?

17. april 2015 vedtok Stortinget en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Det innebærer at ingen husholdning skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt for en barnehageplass.

Hvem kan søke?

Foresatte med lav inntekt - husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 548 500 kroner kan søke om redusert pris.

Som husholdning regnes ektefelle, registrert partner og samboer. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

Du skal søke om redusert foreldrebetaling i den kommunen du er folkeregistret i.

Østre Toten kommune er ansvarlig for behandling av søknader både for kommunale og private barnehager.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer + 2 åringer

Fra 1. august 2019 settes inntektsgrensen til 548 500 kroner. Fra 1. august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer. 

Moderasjonsordninger og gratis kjernetid kan du lese mer om her:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Slik søker du 

Fyll ut skjema - søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Søknadsskjema med dokumentasjon sendes eller leveres til Rådhuset.

Dokumentasjon

Skattemelding skal sendes inn som dokumentasjon på inntekten. Du finner skattemeldingen ved å logge inn på altinn.no. Hvis du ikke har skattemelding må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV.

Søknadsfrist 

1. juni for hele barnehageåret. Fortløpende søknader 15. i hver måned og får virkning neste måned.

Merete Narum
Konsulent
E-post
Telefon 918 55 237
Mobil 918 55 237