Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Jordmortjeneste

Jordmor er ansvarlig for oppfølgingen av gravide i kommunen, i samarbeid med legene.

Etter fødsel tilbyr jordmor hjemmebesøk, jfr. retningslinjer for barselomsorgen.

I samarbeid med helsesøster og foreldreveileder i helsestasjonstjenesten arrangerer jordmor foreldreforberedende kurs.

Jordmor har kontor på Lena helsestasjon.

Kontakt

Time til jordmor kan bestilles på telefon; 61 14 16 46 eller 61 16 50 90 

Fant du det du lette etter?