Østre Toten kommune

Åpen helsestasjon

Åpen helstasjon er et samlingsted for alle foreldre med barn mellom 0 til 2 år i vår kommune. 

Foreldre og barn er velkomne til Skreia Helsestasjon til sosialt samvær og uformell samtale om ulike aktuelle temaer.

Tidspunkt: En fredag i måneden fra klokken 09.30 til 11.30. Fra klokken 10.00 starter vi opp med temaet for samlingen.

Program for våren 2019

  • Fredag  18. januar: Førstehjelp v/ Bård Henriksen
  • Fredag  15. februar: Søvn/søvnutfordringer v/ Grethe H. Solberg (helsesykepleier)
  • Fredag  15. mars: Motorisk utvikling v/ Hege Fassbender Paulsen (fysioterapeut)
  • Fredag  26. april:  Språkutvikling for sped- og småbarn v/ Kari Fauchald (logoped)

Adresse

Besøksadresse Skreia helsestasjon

Stasjonsvegen
2848 Skreia

Brev til helsestasjonstjenesten sendes til

Helsestasjonstjenesten i Østre Toten
Postboks 24
2851 Lena

E-post: helsestasjon@ostre-toten.kommune.no