Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Hvorfor har vi barnevernstjeneste?

Barneverntjenesten skal bidra til at hvert enkelt barn har gode oppvekstsvilkår og får den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling. Hovedfokuset skal alltid være barnets beste.

Barneverntjenesten skal kartlegge barns behov, og eventuelt tilby hjelpetiltak som bidrar til at barn og foreldre får nødvendig bistand når det trengs. Mange ganger jobbes det tverrfaglig slik at hver enkelt familie får den hjelpen de har behov for. Eksempler på instanser som barneverntjenesten samarbeider med kan være helsestasjonstjenesten, skoler, barnehager, PPT, BUP, familievernkontoret, politiet, krisesenteret.