Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Elektronisk bekymringsmelding fungerer ikke nå.

Bekymringsmeldinger må levers skriftlig, benytt gjerne skjemaet nedenfor.

Lever bekymringen til barneverntjenesten via innbyggertorget, eller per post: Østre Toten kommune, P.b. 24, 2851 Lena.

Du kan også ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 941 51 776, eller barnevernvakten på telefon 61 18 95 44 (ettermiddag/kveld).