Østre Toten kommune

Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Elektronisk bekymringsmelding fungerer ikke nå. Bekymringsmeldinger må ringes inn til barneverntjenesten eller barnevernvakten, eller leveres til barneverntjenesten via innbyggertorget. Bekymringsmeldinger som er sendt inn fra og med fredag klokka 15.30 og i helgen må ringes inn/leveres inn på nytt.