Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Ungdom i aktivitet

Et regionalt prosjekt for aktivisering av ungdom i Gjøvikregionen.
Prosjektet er basert på Oppland fylkeskommunes ungdomsstrategi 2018-2021.

Prosjektets mål er å stimulere til en mer fysisk aktiv ungdom i Gjøvikregionen.
Målgruppa er ungdom generelt, og de som har sluttet med organisert aktivitet spesielt.

Ungdom i aktivitet har gjennomført ulike tiltak for aktivisering av ungdom.
Deltakelse på Ungdomsbirken er et av prosjektets tiltak,  som har vært gjennomført i flere år på rad.

Målgruppa har vært hovedsakelig ungdom på ungdomsskoletrinnet.

Per Einar Starum
Idrettskonsulent
E-post
Telefon 976 83 311
Mobil 976 83 311