Østre Toten kommune

FORTSATT anbefaling om å koke vannet

Nå (lørdag 29. februar) har vi fått svar fra MjøsLab på vannprøven fra i går, og den viser forekomster av bakterier. Vi leverer ny prøve i dag og i morgen. Vann- og avløpsenheten anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes. Drikkevannet kan være forurenset. Se mer her!

Ungdom i aktivitet

Et regionalt prosjekt for aktivisering av ungdom i Gjøvikregionen.
Prosjektet er basert på Oppland fylkeskommunes ungdomsstrategi 2018-2021.

Prosjektets mål er å stimulere til en mer fysisk aktiv ungdom i Gjøvikregionen.
Målgruppa er ungdom generelt, og de som har sluttet med organisert aktivitet spesielt.

Ungdom i aktivitet har gjennomført ulike tiltak for aktivisering av ungdom.
Deltakelse på Ungdomsbirken er et av prosjektets tiltak,  som har vært gjennomført i flere år på rad.

Målgruppa har vært hovedsakelig ungdom på ungdomsskoletrinnet.

Per Einar Starum
Idrettskonsulent
E-post
Telefon 61 14 16 65
Mobil 976 83 311