Tildelingsenheten

Enhetens oppgave:

Tildelingsenheten tildeler tjenester innenfor Helse- og omsorgstjenesteloven. Vår målsetning er at:

  • Brukerne skal få/motta tjenester etter behov i henhold til gjeldende lover og forskrifter, vedtatt tjenestenivå og etter en faglig vurdering.
  • Brukerne skal få informasjon om tjenester, rettigheter og plikter.
  • Brukerne skal få svar på søknader i henhold til Forvaltningsloven.
  • De som utfører tjenestene skal utarbeide nødvendige prosedyrer og rutiner som sikrer kvaliteten.

Tildelingsenheten skal ha et tett samarbeid med omsorgsdistriktene som skal utføre tjenestene.

Man kan søke om følgende tjenester:

Enhetsleder for Tildelingsenheten:

Gry-Hege Strandbakke: 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 948 60 733 

Epost: tildelingskontor@ostre-toten.kommune.no

NB:

Skjemaet nedenfor kan også benyttes for å sende melding til tildelingskontoret.

Relatert link:

Våre rutiner for post/arkiv
 

( Skriv ut Skriv ut