Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (Smiso) i Oppland ble offisielt åpnet den 22. april 2008. Driften er organisert som et interkommunalt selskap - et samarbeid mellom 14 kommuner. Bidragene fra kommunene, sammen med støtte fra Oppland fylkeskommune og Helse Sør-Øst, utgjør 20 prosent av driftsgrunnlaget vårt, mens staten står for de resterende 80 prosentene.

Selv om det er kommunene i sørfylket - Valdres-regionen, Land-kommunene, Toten-kommunene, Hadelandsregionen og Gjøvik - som er deltakere i det interkommunale samarbeidet, er vi et tilbud til alle innbyggere i hele Oppland fylke.

Les mer:

( Skriv ut Skriv ut