Smittevern

I henhold til lovverket er kommunen pålagt å sørge for at alle som bor, eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter og behandling med hensyn til smittsomme sykdommer.

Kommunen skal også:
* Skaffe seg oversikt over arten og omfanget av de smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen.
* Drive opplysning om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om forebygging.
* Sørge for at individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk.
* Sørge for at andre tiltak etter denne smittevernloven eller kommunehelsetjenesteloven blir satt i verk.

Kommunelegen i Østre Toten innehar også funksjonen som smittevernlege (telefon 61 14 16 82 eller e-post til post@ostre-toten.kommune.no).

Det er utarbeidet en egen smittevernplan, som beskriver hvordan de pålagte oppgavene fordeles og ivaretas i kommunen. Smittevernplanen finner du i menyen til høyre.

( Skriv ut Skriv ut