Forsiden/Til høring

Reguleringsplan for Alfhaug

Offentlig ettersyn.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i møtet den 7. juni 2017 vedtatt å sende detaljreguleringsplan for Alfhaug (Coop Lena) på høring/offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter dagens Coop-butikk samt to eneboligtomter øst for denne.

Planen legger til rette for 1500 kvm detaljvare­handel i plan 1, delvis bygget inn i bakken. I tillegg blir det 16 leiligheter fordelt på to plan over butikk. All atkomst skal gå via Hovdesvingen og ut på Lenagata.

Planforslagene kan sees i kommunens servicetorg.

Relatert link:

Merknader til planforslagene må fremmes skriftlig og sendes:

Østre Toten kommune, Pb 24, 2851 Lena, eller på e-post til:

postmottak@ostre-toten.kommune.no innen 7. august 2017.

Uttalelsesfunksjonen nedenfor kan også benyttes. Uttalelsen blir sendt til vårt postmottak.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Tips en venn Skriv ut