Fysioterapeuter med driftsavtale i Østre Toten kommune

Lena Fysioterapi/Lena Helsekompani

Vallevegen 12, 2850 Lena
Telefon 61 16 15 00
David Stenberg og Kristi Bævre

Toten Treningssenter

Silogata 1, 2850 Lena
Svein Roger Løken (telefon 61 16 88 90), Kristine Sollien Flaskerud (telefon 901 94 810)

Skreia Fysioterapi

Jerikovegen 4, 2848 Skreia
Telefon 61 16 43 55
Kjersti Sveen Reinsby og  Arild Barkhald

Kapp Fysioterapi

Mjøsvegen 477, 2849 Kapp
Telefon 400 03 270 
Vigdis Haugdal, Marte Halvorsrud og Marte Marie Haug Lundby

( Skriv ut Skriv ut