Østre Toten kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Organisasjonskart - politisk

KommunestyretKontrollutvalgetFormannskapetAdministrasjonsutvalgetNEFUEldrerådetHovedutvalget for kultur, bygde- og næringsutviklingHovedutvalget for teknikk, utbygging og infrastrukturHovedutvalget for helse, omsorg og velferdHovedutvalget for barn, oppvekst og opplæring