Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Organisasjonskart - politisk

Organisasjonskart - politiskKommunestyretKontrollutvalgFormannskapetRåd for personer med funksjonsnedsettelseEldrerådUngdomsrådUtvalg for SamfunnsutviklingUtvalg for Barn, oppvekst og opplæringUtvalg for Helse, omsorg og velferd

MERK: 

  • Formannskapet er også kommunens valgstyre, klageutvalg og partssammensatt utvalg. Når det er saker som gjelder partssammensatt utvalg, består dette utvalget av formannskapets medlemmer og to representanter for de ansatte.
  • Oppgaveutvalg opprettes ved behov om bredere innbyggerdeltakelse.