Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Sektor for samfunnsutvikling

Sektoren ledes av kommunalsjef Bjørn Bollum.

Kommunalsjefen har ansvar for følgende samfunnstemaer:

 • Folkehelse
 • Boligpolitikk
 • Arbeidsplasser og næringsutvikling
 • Kommunikasjon og samferdsel
 • Klima, energi og miljø
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Frivillighet (eget tema i styringsdokumentet for 2018)

Sektoren består av rådgiver og følgende enheter:

 • Utviklingsenheten
 • Plan- og næringsenheten
 • Kulturenheten
 • Brannvesenet
 • Vann og avløp
 • Bygg og eiendom

Leder av utviklingsenheten deltar i rådmannsgruppa i saker om porteføljestyring og for å følge opp innovasjonsstrategien innenfor digitalisering.

Bjørn Bollum
Kommunalsjef
E-post
Telefon 951 75 440
Mobil 951 75 440