Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Sektor for oppvekst

Sektoren ledes av kommunalsjef Anne Grethe Hole-Stenerud.

Kommunalsjefen har ansvar for følgende samfunnstemaer:

  • Barn og unge
  • Integrering

Sektoren består av  rådgiver  og følgende enheter:

  • Barnehagene
  • Grunnskole
  • Læringssenteret
  • PPT
  • Barneverntjenesten
  • Helsestasjonstjenesten
Anne Grethe Hole-Stenerud
Kommunalsjef
E-post
Telefon 971 34 090