Østre Toten kommune

Sektor for oppvekst

Henning Antonsen, kommunalsjef Oppvekst

Utviklingsområder:

  • Læring og kompetanse
  • Barn og unge
  • Integrering

Driftsområder:

Barnehagene

  • Barnehagesjef: Toril Walby Van Dijk

Grunnskole

  • Skolesjef: Ellen Kari Aalstad

Læringssenteret

  • Leder for læringssenteret: Ann Kristin Enger

Barneverntjenesten

  • Barnevernleder: Åse Marie Bjorbækmo

Helsestasjonstjenesten

  • Ledende helsesøster: Guro Grindvoll Jensen
Henning Antonsen
Kommunalsjef
E-post
Telefon 412 02 669
Mobil 412 02 669
Toril Walby Van Dijk
Leder
E-post
Telefon 402 27 488
Mobil 402 27 488
Ellen Kari Aalstad
Leder
E-post
Telefon 61 14 16 14
Mobil 915 52 769
Ann Kristin Enger
Leder
E-post
Telefon 61 14 16 07
Mobil 902 54 762
Åse Marie Bjorbækmo
Leder
E-post
Mobil 405 52 695
Guro Grindvoll Jensen
Leder
E-post
Telefon 61 14 16 46
Mobil 975 41 882