Østre Toten kommune

FORTSATT anbefaling om å koke vannet

Nå (lørdag 29. februar) har vi fått svar fra MjøsLab på vannprøven fra i går, og den viser forekomster av bakterier. Vi leverer ny prøve i dag og i morgen. Vann- og avløpsenheten anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes. Drikkevannet kan være forurenset. Se mer her!

Sektor for oppvekst

Sektoren ledes av kommunalsjef Henning Antonsen.

Kommunalsjefen har ansvar for følgende samfunnstemaer:

  • Barn og unge
  • Integrering

Sektoren består av  rådgiver  og følgende enheter:

  • Barnehagene
  • Grunnskole
  • Læringssenteret
  • PPT
  • Barneverntjenesten
  • Helsestasjonstjenesten
Henning Antonsen
Kommunalsjef
E-post
Telefon 412 02 669
Mobil 412 02 669