Østre Toten kommune

Lese av vannmåler

Det er tid for å lese av vannmåleren. For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling. Les mer!

Sektor for oppvekst

Sektoren ledes av kommunalsjef Henning Antonsen.

Kommunalsjefen har ansvar for følgende samfunnstemaer:

  • Barn og unge
  • Integrering

Sektoren består av  rådgiver  og følgende enheter:

  • Barnehagene
  • Grunnskole
  • Læringssenteret
  • PPT
  • Barneverntjenesten
  • Helsestasjonstjenesten
Henning Antonsen
Kommunalsjef
E-post
Telefon 412 02 669
Mobil 412 02 669