Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Sektor for helse, omsorg og velferd

Sektoren ledes av kommunalsjef Lisbet Kjøniksen og assisterende kommunalsjef Bent Olav Engesveen.

Kommunalsjefen har ansvar for følgende tema:

 • Ny velferd 2040

Sektoren består av egen stab og følgende enheter:

 • Labo avdeling 1
 • Labo avdeling 2
 • Labo avdeling 3
 • Labo avdeling 4
 • Labo avdeling 5
 • Fjellvoll
 • Hjemmetjenesten avdeling 1
 • Hjemmetjenesten avdeling 2
 • Hjemmetjenesten avdeling 3
 • Hjemmetjenesten avdeling 4
 • Rus- og psykisk helse
 • Tilrettelagte tjenester avdeling 1
 • Tilrettelagte tjenester avdeling 2
 • Tilrettelagte tjenester avdeling 3
 • Tilrettelagte tjenester avdeling 4
 • Helse og mestring (herunder Fysio- og ergoterapitjenesten, Legetjenesten, Friskliv og Rask psykisk helse)
 • Tildelingsenheten
 • NAV
Lisbet Kjøniksen
Kommunalsjef
E-post
Telefon 908 61 192
Mobil 908 61 192
Bent Olav Engesveen
Assisterende kommunalsjef
E-post
Telefon 936 00 603
Mobil 936 00 603