Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Sektor for helse, omsorg og velferd

Sektoren ledes av kommunalsjef Lisbet Kjøniksen og assisterende kommunalsjef Bent Olav Engesveen.

Kommunalsjefen har ansvar for følgende tema:

 • Ny velferd 2040

Sektoren består av egen stab og følgende enheter:

 • Labo avdeling 1
 • Labo avdeling 2
 • Labo avdeling 3
 • Labo avdeling 4
 • Labo avdeling 5
 • Fjellvoll
 • Hjemmetjenesten avdeling 1
 • Hjemmetjenesten avdeling 2
 • Hjemmetjenesten avdeling 3
 • Hjemmetjenesten avdeling 4
 • Rus- og psykisk helse
 • Tilrettelagte tjenester avdeling 1
 • Tilrettelagte tjenester avdeling 2
 • Tilrettelagte tjenester avdeling 3
 • Tilrettelagte tjenester avdeling 4
 • Helse og mestring (herunder Fysio- og ergoterapitjenesten, Legetjenesten, Friskliv og Rask psykisk helse)
 • Tildelingsenheten
 • NAV
Lisbet Kjøniksen
Kommunalsjef
E-post
Telefon 908 61 192
Mobil 908 61 192
Bent Olav Engesveen
Assisterende kommunalsjef
E-post
Telefon 936 00 603
Mobil 936 00 603