Østre Toten kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Sektor for helse, omsorg og velferd

Sektoren ledes av kommunalsjef Lisbet Kjøniksen.

Kommunalsjefen har ansvar for følgende tema:

  • Ny velferd 2040

Sektoren består av egen stab og følgende enheter:

  • Tildelingsenheten
  • Hjemmetjenester
  • Heldøgnstjenester
  • Tilrettelagte tjenester
  • Legetjenesten
  • NAV
Lisbet Kjøniksen
Kommunalsjef
E-post
Telefon 908 61 192
Mobil 908 61 192