Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Rådmann

Rådmannsgruppa består av rådmannen, kommunalsjefer, HR-sjef og økonomisjef. Rådmannsgruppa er rådmannens ledergruppe. Rådmannsgruppa skal være et team og ei strategisk ledergruppe.

Rådmannsgruppa har ansvaret for overordnet styring:

  • Helhet
  • Politiske prosesser
  • Økonomistyring
  • Arbeidsmiljøet 
  • Organisasjons- og samfunnsutvikling 
Aslaug Dæhlen
Rådmann
E-post
Telefon 992 08 261
Mobil 992 08 261