Østre Toten kommune

FORTSATT anbefaling om å koke vannet

Nå (lørdag 29. februar) har vi fått svar fra MjøsLab på vannprøven fra i går, og den viser forekomster av bakterier. Vi leverer ny prøve i dag og i morgen. Vann- og avløpsenheten anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes. Drikkevannet kan være forurenset. Se mer her!

Rådmann

Rådmannsgruppa består av rådmannen, kommunalsjefer, HR-sjef og økonomisjef. Rådmannsgruppa er rådmannens ledergruppe. Rådmannsgruppa skal være et team og ei strategisk ledergruppe.

Rådmannsgruppa har ansvaret for overordnet styring:

  • Helhet
  • Politiske prosesser
  • Økonomistyring
  • Arbeidsmiljøet 
  • Organisasjons- og samfunnsutvikling 
Aslaug Dæhlen
Rådmann
E-post
Telefon 992 08 261
Mobil 992 08 261