Østre Toten kommune

Lese av vannmåler

Det er tid for å lese av vannmåleren. For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling. Les mer!

Rådmann

Rådmannsgruppa består av rådmannen, kommunalsjefer, HR-sjef og økonomisjef. Rådmannsgruppa er rådmannens ledergruppe. Rådmannsgruppa skal være et team og ei strategisk ledergruppe.

Rådmannsgruppa har ansvaret for overordnet styring:

  • Helhet
  • Politiske prosesser
  • Økonomistyring
  • Arbeidsmiljøet 
  • Organisasjons- og samfunnsutvikling 
Aslaug Dæhlen
Rådmann
E-post
Telefon 992 08 261
Mobil 992 08 261