Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Økonomi

Økonomisjef Ivar Dahl er leder for økonomi og IKT (som er en egen avdeling).

Økonomisjef har en samordningsrolle innenfor økonomi i stab og støttefunksjonene.

Ivar Dahl
Leder
E-post
Telefon 959 81 268
Mobil 959 81 268