Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

HR og kommunikasjon

Konstituert HR-sjef: Arne Raddum

HR-sjef har ansvar for følgende temaer:

  • Kommunikasjonsstrategi
  • Arbeidsgiverstrategi

Opplæringskontoret samordner med ulike tjenesteområder. Administrativt ligger opplæringskontoret til HR-avdelingen.

Arne Raddum
Leder
E-post
Mobil 951 22 153