Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Potetplanten - vårt kommunevåpen

Kommunevåpenet for Østre Toten kommune er tegnet av Arne Løvstad, og ble vedtatt av kommunestyret 24. november 1986.

Potetplanten var et logisk valg, for potetdyrking har lange tradisjoner i jordbruket på Østre Toten i dag. Kommunen har flere bedrifter som benytter poteten som råstoff i sin produksjon.

Bruken reguleres av normalforskrifter for bruk av kommunevåpen, vedtatt av Norske Kommuners Sentralforbund 12. november 1976. Forskriftene uttaler i §2: Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.