Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Potetplanten - vårt kommunevåpen

Kommunevåpenet for Østre Toten kommune er tegnet av Arne Løvstad, og ble vedtatt av kommunestyret 24. november 1986.

Potetplanten var et logisk valg, for potetdyrking har lange tradisjoner i jordbruket på Østre Toten i dag. Kommunen har flere bedrifter som benytter poteten som råstoff i sin produksjon.

Bruken reguleres av normalforskrifter for bruk av kommunevåpen, vedtatt av Norske Kommuners Sentralforbund 12. november 1976. Forskriftene uttaler i §2: Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.

Fant du det du lette etter?