Østre Toten Boligstiftelse

Stiftelsen er ikke eid av Østre Toten kommune, men er indirekte under kommunal styring da boligstiftelsens styre velges av Østre Toten kommunestyre.

Kontaktinformasjon:

Østre Toten Boligstiftelse
Postboks 2
2851 Lena

Telefon: 922 49 186
E-post: post@otboligstiftelse.no

( Skriv ut Skriv ut