Forsiden/Til høring

Områdereguleringsplan for Valle

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i møtet den 7. juni 2017 vedtatt å sende områdereguleringsplan for Valle på høring/offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter eiendommen Valle (videregående skole), samt Granheim (Ø.T. Røde kors hjelpekorps). Planen legger til rette for utvikling av Valle-Lena videregående skole.

Planforslagene kan sees i kommunens servicetorg, og her i PlanDialog.

Merknader til planforslagene må fremmes skriftlig og sendes: Østre Toten kommune, pb 24, 2851 Lena, eller på e-post til: postmottak@ostre-toten.kommune.no innen 9. august 2017.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Tips en venn Skriv ut