Miljørettet helsevern

Med miljørettet helsevern forstås kartlegging, rådgivning og myndighetsutøvelse i forhold til ulike miljøforhold som har betydning for helsen.

Oppgavefeltet ivaretas gjennom et samarbeid mellom kommuneoverlegen og det interkommunale selskapet Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn (GHMT).

Ved behov involveres også andre tjenesteområder eller etater.

Hovedoppgavene er:
* Barn og elevers inneklima og sikkerhet i barnehager og skoler
* Støy
* Luftforurensing
* Drikkevann (Mattilsynet har det primære tilsynet med kommunalt drikkevann)
* Friluftsbad og bassengbad
* Radon og annen stråling
* Skadedyr og hygieniske ulemper ved dyrehold
* Hygieniske forhold ved avfallsbehandling
* Helseforhold i div. kommunal planlegging
* Hygieniske og helsemessige forhold ved campingplasser, solarier, frisørsalonger og lignende
* Ulykkesforebygging

For nærmere informasjon om GHMT henvises til egen hjemmeside, www.ghmt.no.
Kommuneoverlegen nås via tlf. 61141682 (Lena legesenter) eller e-post til post@ostre-toten.kommune.no.

( Skriv ut Skriv ut