Østre Toten kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Nød- og vakttelefoner

Nød og vakttelefoner

Nødtelefoner (Brann, Legevakt, Politi og barnevern)
Nødtelefoner (Brann, Legevakt, politi og barnevern)
Nødtelefoner Ring
Brann og større ulykker 110
Østre Toten brannvesen, overordnet vakt, hele døgnet 913 14 195
Politi 112
Ambulanse - medisinsk nødhjelp 113
Legevakt 116117
Vann og avløp - vakttelefon (etter kontortid) 958 66 723
Interkommunal barnevernsvakt 11611

 

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten - avdelingstelefonene er døgnåpne
Avdelinger Telefonnummer
Avdeling 1 913 95 830
Avdeling 2 950 38 863
Avdeling 3 913 68 927
Avdeling 4 977 68 927
Demensteam 952 73 154
Barn/palliasjon/kreft 905 44 668
Innsats- og rehabiliteringsteam 958 63 198

 

Legesentre
Legesenter
Legesenter Telefonummer Telefonnummer øyeblikkelig hjelp Adresse
Kapp legesenter 61 14 70 00 61 16 94 01 Mjøsvegen 549, 2849 Kapp
Kolbu legesenter 61 19 88 00 61 19 66 77 Meierihagan 20, 2847 Kolbu
Lena legesenter 61 16 87 00 61 16 17 80 Kinogata 34, 2850 Lena
Skreia legesenter 61 16 51 80 61 16 51 99 Stasjonsvegen 17, 2850 Skreia

 

Andre krisetelefoner
Andre krisetelefoner
Navn Telefon
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Gjøvik Krisesenter IKS (døgnåpent) 611 75 560
Overgrepstelefonen ( for hele landet og døgnåpnet) 800 57 000