Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Personalgoder, lønn og arbeidsforhold

Fordeler med å jobbe i Østre Toten kommune

Inkluderende arbeidsliv:

Østre Toten kommune er en IA-virksomhet, og er forpliktet til å jobbe for økt deltakelse i arbeidslivet.

Systematisk HMS-arbeid:

Det jobbes aktivt både sentralt og lokalt for en god arbeidsmiljøutvikling.

Bedriftsidrettslag:

Aktiviteter gjennom hele året som trim til musikk, innebandy og sirkeltrening.

Fysak:

Ansatte kan hver uke benytte inntil to halvtimer til fysisk aktivitet i arbeidstiden.

Forsikringer:

Som medarbeidere er man forsikret i forhold til yrkesskade, ulykke og gruppeliv. Frivillig ulykkesforsikring til svært gunstig pris.

Pensjonsordning:

Som ansatt i Østre Toten kommune har man en god pensjonsordning. Kommunen har avtale med SPK om  pensjon til undervisningspersonalet, og KLP for øvrige medarbeidere.

Lån i KLP og SPK:

Gunstige boliglån og refinansiering til ansatte som er pensjonsforsikret.

Seniorpolitiske tiltak:

Østre Toten kommune ønsker å beholde seniorenes kompetanse i organisasjonen så lenge som mulig. Det gis anledning til å søke om redusert arbeidstid og opprettholde lønn.

Fleksitid i rådhuset:

Med fleksitid har man selv, innenfor visse rammer, mulighet til å avgjøre når på dagen arbeidstiden skal legges. Man kan innarbeide ekstra arbeidstid, som så kan avspaseres etter avtale med leder.

Lån til hjemme-PC:

Kommunen tilbyr medarbeidere rentefritt lønnslån til finansiering av PC med tilleggsutsyr til privat bruk.

Intern karriereutvikling:

Permisjonsordning med lønn ved jobbrelevant etter- og videreutdanning. Studieavgiften og utgifter til pensumlitteratur dekkes av arbeidsgiver.