• Landskapsbilde med Mjøsa i bakgrunnen.
 • Landskapsbilde med Mjøsa i bakgrunnen.

  Årsrapporter

  Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding for kommunestyret.

 • Penger og vimpel med Østre Toten kommunes kommunevåpen

  Økonomiplan og budsjett

  Handlingsprogram

  Østre Toten kommunes handlingsprogram med økonomiplan og budsjett er et sentralt politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele kommunens virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter i et gitt år. 

Siste uttalelser

Siste vedtatte planer

Avsluttede høringer