Helsesøster måler høyden på en gutt

Helsestasjonstjenesten

Helsestasjonstjenesten skal gjennom helhetlig forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn, unge, familier og gravide:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdom og skade

Vi samarbeider med for eksempel skole og barnehage, PPT og barnevern, legetjenesten og spesialisthelsetjenesten der det er aktuelt.

Hos oss jobber det helsesøstre, foreldreveileder, psykisk helseveileder, jordmor, lege og sekretær. Vi kan treffes mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30.

Østre Toten kommune har to helsestasjoner:

Skreia helsestasjon

Tlf. 61 16 50 90
2848 Skreia

Lena helsestasjon

Besøksadresse:

Rådhuset, 2850 

Tlf. 61 14 16 46

Brev til helsestasjonstjenesten sendes til:

Helsestasjonstjenesten i Østre Toten
Postboks 24
2851 Lena

Snarvei: Ansatte

 

( Skriv ut Skriv ut