Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Vurder behov for tiltak

Vurder sammen med barnet/ungdommen og /eller foreldre om det er grunnlag for å følge opp og evt. hvordan dette skal skje.  Dersom nei – avsluttes saken, dersom ja følges saken opp.

Ansvarlig for oppfølging skal navngis - stafettholder

Vær obs. på unntaksbestemmelsene

Linker: