Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Vurder behov for tiltak

Vurder sammen med barnet/ungdommen og /eller foreldre om det er grunnlag for å følge opp og evt. hvordan dette skal skje.  Dersom nei – avsluttes saken, dersom ja følges saken opp.

Ansvarlig for oppfølging skal navngis - stafettholder

Vær obs. på unntaksbestemmelsene

Linker: