Østre Toten kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Undersøkelse/barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten vurderer om det er grunnlag for å opprette undersøkelse jfr. Lov om barnevernstjenesten.

Barnevernet arbeider med saken i henhold til sine egne prosedyrer.