Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Tiltak/vurdering

De ulike tjenestene vurderer og setter i verk tiltak i samarbeid med barnet, ungdommen og/eller foresatte. Dersom barnevernet beslutter at det skal iverksettes tiltak jfr. barnevernsloven, skal hvem som skal ha stafettloggansvar (PDF, 133 kB) vurderes og evt. opprettelse av ansvarsgruppe vurderes.

Linker