Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Tiltak settes i verk/vurdering

I samarbeid med barnet/ungdommen og /eller foresatte skal det vurderes om ønsket resultat oppnås med tiltak som er satt i verk,

  • er det behov for endring?
  • er det behov for bistand fra andre tjenester?

Linker: