Østre Toten kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Tiltak settes i verk/vurdering

I samarbeid med barnet/ungdommen og /eller foresatte skal det vurderes om ønsket resultat oppnås med tiltak som er satt i verk,

  • er det behov for endring?
  • er det behov for bistand fra andre tjenester?

Linker: