Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Skal det det sendes bekymringsmelding?

Sammen med barnet, ungdommen og eller foresatte vurderer om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernstjenesten.

Barnevernet skal om mulig informeres om det er opprettet elektronisk stafettlogg.

Vær obs på unntaksbestemmelsene. Se Lovdata for melde- og avvergelsesplikt.

Linker: