Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Skal andre involveres i innsatsen?

Det skal i samarbeid med barnet/ungdommen og/eller foresatte tas stilling til om andre skal inkluderes i innsatsen og om lokal innsats skal fortsette.

Staffettholder (PDF, 133 kB) skal, uavhengig av stafettlogg, oppnevnes dersom tiltak iverksettes.

Vær obs på unntaksbestemmelsene. Se Lovdata for melde- og avvergelsesplikt.

Linker: