Østre Toten kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Skal andre involveres i innsatsen?

Det skal i samarbeid med barnet/ungdommen og/eller foresatte tas stilling til om andre skal inkluderes i innsatsen og om lokal innsats skal fortsette.

Staffettholder (PDF, 133 kB) skal, uavhengig av stafettlogg, oppnevnes dersom tiltak iverksettes.

Vær obs på unntaksbestemmelsene. Se Lovdata for melde- og avvergelsesplikt.

Linker: