Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Skal andre involveres i innsatsen?

Det skal i samarbeid med barnet/ungdommen og/eller foresatte tas stilling til om andre skal inkluderes i innsatsen og om lokal innsats skal fortsette.

Staffettholder (PDF, 133 kB) skal, uavhengig av stafettlogg, oppnevnes dersom tiltak iverksettes.

Vær obs på unntaksbestemmelsene. Se Lovdata for melde- og avvergelsesplikt.

Linker: